گسکت اسپیرال وند با رینگ بیرون

مشخصات محصول
نام گسکت
گسکت اسپیرال وند با رینگ بیرون /
نوع گسکت
اسپیرال وند /
توضیحات

در این نوع گسکت رینگ خارجی باعث سهولت در قرار دادن گسکت در مرکزیت فلنج وعلی الخصوص در فلنج های RF میگردد. و همچنین باعث محدود کردن فشار و بار پیچ ها در فشرده سازی فلنج می گردد. یکی دیگر از کاربردهای رینگ خارجی جلوگیری از بیرون رفتگی خارجی (اکپنشن) در هنگام فشرده سازی فلنج بدلیل اینکه در هنگام فشرده سازی باعث کمانش داخلی فیلر می شود. بیشترین کاربرد این نوع در فلنج های RF می باشد. (در گسکت های با فیلر تفلون PTFE رینگ خارج پیشنهاد نمی شود(.

/
عکس اورجینال
/
گالری محصول
محصولات مشابه