گسکت اسپیرال وند با رینگ داخلی و خارجی

مشخصات محصول
نام گسکت
گسکت اسپیرال وند با رینگ داخلی و خارجی /
نوع گسکت
اسپیرال وند /
توضیحات

این گسکت از ترکیب گسکت های اسپیرال وند با رینگ داخل و خارج تشکیل شده و استحکام بیشتر را در آب بندی فلنج و مخازن با سطح اتصال Raise Face ایجاد می کند.

/
عکس اورجینال
/
گالری محصول
محصولات مشابه