استاندارد های لوله های فولادی کربن استیل

استاندارد SPEC 5L : مشخصات استاندارد ابعادی، نوع ماده و شرایط انتقال سیال به لوله استیل جوشی و بدون درز که بویژه برای خطوط لوله استفاده می شود.

.

استاندارد ASTM A 106 / ASME SA 106 :

مشخصات استاندارد و فنی لوله کربن استیل بدون درز، مناسب برای سرویس های دما بالا.

.

استاندارد ASTM A 333 / ASME SA 333:

مشخصات استاندارد و فنی لوله استیل بدون درز، مناسب برای سرویس های دما پایین.

.

استاندارد ASTM A 335 / ASME SA 335:

استاندارد فنی لوله استیل-آلیاژ آهنی بدون درز، برای سرویس های دما بالا.

.

استاندارد ASTM A 520 :

مشخصات استاندارد برای ملزومات جانبی لوله برای لوله های کربن استیل جوشی مقاوم االکتریکی که این استاندارد تست های مختصری را در نظر می گیرد، به علاوه ملزومات ویژه برای سرویس های دما بالا، صرفنظر از ملزوماتی که تعدادی از ازمایش ها و تست-فشار را مورد توجه قرار می دهند. این مشخصه همچنین شامل یک جدول می باشد که حداقل تنش کششی در دماهای مشخص شده را بیان می کند.

.

استاندارد ASTM A 530 / ASME SA 530 :

مشخصات استاندارد که بطور کلی حداقل ملزومات پایه برای کربن و آلیاژ لوله استیل را بیان می کند (a.o. for A 106/ SA 106). این استاندارد روش های کاربردی آزمایش، تست و فشار را نیز شامل می شود.

.

استاندارد ASME B 36.10:

مشخصات استاندارد که ابعاد لوله کربن استیل و تیوب را بیان می کند. این استاندارد یک بررسی روی قطرهای بیرونی لوله، اسکجوئل لوله، ضخامت دیواره و وزن ها انجام می دهد. رنج سایز از قطر” ۸/۱ به بالا و شامل “۲۴ می باشد.

.

استاندارد BS 3059 قسمت یک:

مشخصات استاندارد برای شرایط انتقال فنی لوله های درزدار کربن استیل از جنس ERW 320 با تنش کششی پایین و بدون خواص برای دماهای بالا.

.

به خاطر تنش کششی پایین(حداکثر۴۴۰ N/mm2) و بخصوص در یک طول زیاد (به عنوان نتیجه سرد شدن آهسته) این لوله ها بویژه برای برای متصل شدن روی ماشین های اتصال اتوماتیک مناسب می باشند.

.

استاندارد DIN 1626 :

مشخصات استاندارد برای شرایط فنی تیوب های بدون درز کربن استیل برای کاربرد های خاص DIN 1626 ملزومات کیفیت مواردی که در اجرا تیوب با آن مواجه می شود را بیان می کند.

.

استاندارد DIN 2394 قسمت یک :

مشخصات استاندارد که ابعاد تیوب های جوشی دقیق کربن استیل را بیان می کند. این استاندارد قطرهای خارجی لوله، ضخامت دیواره وزن ها و تحمل لوله را بیان می کند.

.

استاندارد DIN 2394 deel 2 :

مشخصات استاندارد برای شرایط انتقال فنی تیوب های دقیق جوشی کربن استیل، این تیوب ها بویژه وقتی ابعاد و سطح مورد نظر خیلی نسبت به شرایط متفاوت باشدمورد استفاده قرار می گیرد.

.

استاندارد DIN 2440 :

مشخصات استاندارد برای تیوب های جوشی وبدون درز معروف به تیوب های دنده ای (که به عنوان تیوب های گاز نیز شناخته می شوند) این تیوب ها برای فشار حداکثر bar25 برای مایعات و bar 10 برای هوا وگاز های بی خطر کاربرد دارند.

.

استاندارد DIN 2441 :

مشخصات استانداردبرای تیوب های جوشی و بدون درز معروف به تیوب های دنده ای

(که به عنوان تیوب های بخار نیز شناخته می شوند)

.

استاندارد DIN 2448 :

مشخصات استاندارد که ابعاد تیوب های استیل بدون درز را بیان می کند. این استاندارد یک بررسی انجام شده روی قطر های بیرونی لوله، ضخامت دیواره ها و وزن آنها را در اختیار می دهد.

.

استاندارد DIN 2458 :

مشخصات استاندارد که ابعاد تیوب های استیل جوشی را بیان میکند. این استاندارد یک بررسی انجام شده روی قطر های بیرونی لوله، ضخامت دیواره و وزن آنها را در اختیار قرار می دهد.

.

استاندارد DIN 2470-1 :

مشخصات استاندارد برای خطوط لوله گاز از تیوب های کربن استیل با حداکثر فشار عملیاتی bar 16.

.

استاندارد DIN 17121 :

مشخصات استاندارد برای تیوب های استیل بدون درز را بیان می کند، بویژه برای مواردی که سازه های استیل مورد استفاده قرار گیرند.

.

استاندارد DIN 17175 :

مشخصات استاندارد و شرایط فنی برای تیوب های استیل بدون درز مقاوم حرارتی. این تیوب ها بویژه وقتی که سیستم شامل دما های بالا رونده باشد مورد استفاده قرار می گیرند.

.

استاندارد DIN 30670 :

مشخصات استاندارد برای پوشش های پلی اتیلن تیوب و لوله، فیتینگ ها و اجزاء دیگر لوله. در این استاندارد ملزومات برای پوشش و تست پوشش مشخص شده اند.

.

استاندارد EN 10025 :

استاندارد اروپایی با مقادیری از نوار کربن استیل رل شده حرارتی و یا ساختاری از جنس استیل.

.

استاندارد EN 10210-1:

استاندارد اروپایی برای شرایط فنی برای قسمت های مخروطی که در حرارت یا شرایط آنیلی که از ساختاری از جنس استیل شکل گرفته اند.

.

استاندارد EN 10210-2 :

استاندارد اروپایی برای ابعاد، تحمل قابل پذیرش ومقادیر استاتیک قسمت های مخروطی کربن استیل که در حرارت شکل گرفته اند، با مقطع مربعی، مستطیلی و یا مقطع دایره ای برای موارد مورد استفاده در سازه های استیل.

.

استاندارد ISO 65 Light series II :

مشخصات استاندارد برای تیوب هایی که ” تیوب های دنده ای و همچنین تیوب های کلاس A” نامیده شده اند. این استاندارد شرایط انتقال فنی، ابعاد، ضخامت دیواره، وزن و تحمل را مشخص می کند.

.

استاندارد ISO 2938 :

مشخصه استاندارد که ابعاد اسمی لوله و نصب لوله را بیان می کند.

گالری محصول